Hướng dẫn phát âm Tiếng Malta - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Malta [Malti] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Malta

  • Số người nói: 330.000
  • Số người nói trên Forvo: 59
  • Từ đã phát âm: 647
  • Từ đang chờ phát âm: 184
Tiếng Malta

Ảnh của foxypar4