Hướng dẫn phát âm Tiếng Malta

[Malti]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Malta

  • Số người nói: 330.000
  • Số người nói trên Forvo: 71
  • Từ đã phát âm: 648
  • Từ đang chờ phát âm: 229
  • Tiếng Malta Ảnh của Frank Vincentz