Ngôn ngữ: Tiếng Malta [Malti]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Malta

  • Số người nói: 330.000
  • Số người nói trên Forvo: 60
  • Từ đã phát âm: 647
  • Từ đang chờ phát âm: 184
  • Tiếng Malta