Ngôn ngữ: Tiếng Myanma [Myanmasa]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Myanma

  • Số người nói: 42.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 81
  • Từ đã phát âm: 111
  • Từ đang chờ phát âm: 445
  • Tiếng Myanma Ảnh của KX Studio

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả