Hướng dẫn phát âm Tiếng Myanma - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Myanma [Myanmasa] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Myanma

  • Số người nói: 42.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 68
  • Từ đã phát âm: 63
  • Từ đang chờ phát âm: 459
Tiếng Myanma

Ảnh của ctsnow