Hướng dẫn phát âm Tiếng Myanma - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Myanma [Myanmasa] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Myanma

  • Số người nói: 42.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 73
  • Từ đã phát âm: 88
  • Từ đang chờ phát âm: 436
Tiếng Myanma

Ảnh của ctsnow