Ngôn ngữ: Tiếng Myanma [Myanmasa]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Myanma

  • Số người nói: 42.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 80
  • Từ đã phát âm: 89
  • Từ đang chờ phát âm: 454
  • Tiếng Myanma