Ngôn ngữ: Tiếng Mân Nam [闽南语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Mân Nam

  • Số người nói: 15.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 488
  • Từ đã phát âm: 12.140
  • Từ đang chờ phát âm: 309
  • Tiếng Mân Nam Ảnh của 690518207