Ngôn ngữ: Tiếng Mân Nam [闽南语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Mân Nam

  • Số người nói: 15.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 480
  • Từ đã phát âm: 11.984
  • Từ đang chờ phát âm: 338