Hướng dẫn phát âm Tiếng Mân Nam - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Mân Nam [闽南语] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Mân Nam

  • Số người nói: 15.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 467
  • Từ đã phát âm: 11.435
  • Từ đang chờ phát âm: 408
Tiếng Mân Nam