Tiếng Napoli Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verb

Ngôn ngữ: Tiếng Napoli [nap] Trở lại Tiếng Napoli

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm