Hướng dẫn phát âm Tiếng Hạ Đức

[Plattdüütsch]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hạ Đức

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 92
  • Từ đã phát âm: 12.203
  • Từ đang chờ phát âm: 21
  • Tiếng Hạ Đức Ảnh của Jürgen Howaldt