Hướng dẫn phát âm Tiếng Hạ Đức - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hạ Đức [Plattdüütsch] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hạ Đức

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 64
  • Từ đã phát âm: 11.732
  • Từ đang chờ phát âm: 1

Từ mới để phát âm Đăng ký