Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [Nederlands]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hà Lan

  • Số người nói: 30.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.476
  • Từ đã phát âm: 50.788
  • Từ đang chờ phát âm: 34
  • Tiếng Hà Lan Ảnh của David Evers