Hướng dẫn phát âm Tiếng Hà Lan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [Nederlands] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hà Lan

  • Số người nói: 30.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.783
  • Từ đã phát âm: 46.006
  • Từ đang chờ phát âm: 167
Tiếng Hà Lan

Ảnh của zulfinho