Hướng dẫn phát âm Tiếng Hà Lan

[Nederlands]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hà Lan

  • Số người nói: 30.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.890
  • Từ đã phát âm: 71.160
  • Từ đang chờ phát âm: 55
  • Tiếng Hà Lan Ảnh của David Evers