Hướng dẫn phát âm Tiếng Hà Lan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [Nederlands] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hà Lan

  • Số người nói: 30.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.633
  • Từ đã phát âm: 44.960
  • Từ đang chờ phát âm: 367
Tiếng Hà Lan

Ảnh của zulfinho