Hướng dẫn phát âm Tiếng Hà Lan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [Nederlands] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Hà Lan

  • Số người nói: 30.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.902
  • Từ đã phát âm: 46.653
  • Từ đang chờ phát âm: 371
Tiếng Hà Lan

Ảnh của zulfinho