Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [nl]

Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: characteristics

Đăng ký theo dõi characteristics phát âm