Tiếng Hà Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến characteristics (từ aards đến excentriek)

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [nl] Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: characteristics Đăng ký theo dõi characteristics phát âm

1 2 3 4 5 Tiếp