Tiếng Hà Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến metals (từ spinsbek đến lood)

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [nl] Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: metals Đăng ký theo dõi metals phát âm