Tiếng Hà Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến nouns singular (từ afrit đến benzinestation)

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [nl] Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: nouns singular Đăng ký theo dõi nouns singular phát âm