Tiếng Hà Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến plants (từ leverkruid đến welriekende nachtorchis)

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [nl] Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: plants Đăng ký theo dõi plants phát âm