Tiếng Hà Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến zelfstandig naamwoord

Ngôn ngữ: Tiếng Hà Lan [nl] Trở lại Tiếng Hà Lan

Thể loại: zelfstandig naamwoord Đăng ký theo dõi zelfstandig naamwoord phát âm