Hướng dẫn phát âm Tiếng Na Uy

[Norsk bokmål]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Na Uy

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.314
  • Từ đã phát âm: 11.794
  • Từ đang chờ phát âm: 12.116
  • Tiếng Na Uy Ảnh của Sten Dueland