Hướng dẫn phát âm Tiếng Na Uy

[Norsk bokmål]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Na Uy

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.354
  • Từ đã phát âm: 11.924
  • Từ đang chờ phát âm: 12.485
  • Tiếng Na Uy Ảnh của Sten Dueland