Hướng dẫn phát âm Tiếng Na Uy

[Norsk bokmål]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Na Uy

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.368
  • Từ đã phát âm: 13.717
  • Từ đang chờ phát âm: 10.837
  • Tiếng Na Uy Ảnh của Sten Dueland