Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy [Norsk bokmål]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Na Uy

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.202
  • Từ đã phát âm: 10.135
  • Từ đang chờ phát âm: 12.443
  • Tiếng Na Uy