Hướng dẫn phát âm Tiếng Na Uy

[Norsk bokmål]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Na Uy

  • Số người nói: 5.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.471
  • Từ đã phát âm: 15.531
  • Từ đang chờ phát âm: 9.681
  • Tiếng Na Uy Ảnh của Sten Dueland