Tiếng Na Uy Từ điển phát âm: Từ liên quan đến drink

Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy [no] Trở lại Tiếng Na Uy

Thể loại: drink Đăng ký theo dõi drink phát âm