Tiếng Na Uy Từ điển phát âm: Từ liên quan đến förnamn

Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy [no] Trở lại Tiếng Na Uy

Thể loại: förnamn Đăng ký theo dõi förnamn phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp