Tiếng Na Uy Từ điển phát âm: Từ liên quan đến first name

Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy [no] Trở lại Tiếng Na Uy

Thể loại: first name Đăng ký theo dõi first name phát âm

1 2 3 4 5 Tiếp