Tiếng Na Uy Từ điển phát âm: Từ liên quan đến ilands in Norway

Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy [no] Trở lại Tiếng Na Uy

Thể loại: ilands in Norway Đăng ký theo dõi ilands in Norway phát âm

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp