Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy [no]

Trở lại Tiếng Na Uy

Thể loại: ilands in Norway

Đăng ký theo dõi ilands in Norway phát âm