Tiếng Na Uy Từ điển phát âm: Từ liên quan đến noun

Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy [no] Trở lại Tiếng Na Uy

Thể loại: noun Đăng ký theo dõi noun phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp