Tiếng Na Uy Từ điển phát âm: Từ liên quan đến noun (từ Paula đến ham)

Ngôn ngữ: Tiếng Na Uy [no] Trở lại Tiếng Na Uy

Thể loại: noun Đăng ký theo dõi noun phát âm