Ngôn ngữ: Tiếng Occitan [Occitan]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Occitan

  • Số người nói: 2.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 22
  • Từ đã phát âm: 3.431
  • Từ đang chờ phát âm: 350
  • Tiếng Occitan Ảnh của Andyblind