Tiếng Occitan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến aplechar

Ngôn ngữ: Tiếng Occitan [oc] Trở lại Tiếng Occitan

Thể loại: aplechar Đăng ký theo dõi aplechar phát âm

4 từ được đánh dấu là "aplechar". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần