Tiếng Occitan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến nom (từ agla đến vin)

Ngôn ngữ: Tiếng Occitan [oc] Trở lại Tiếng Occitan

Thể loại: nom Đăng ký theo dõi nom phát âm