Tiếng Occitan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến sostantivo femminile

Ngôn ngữ: Tiếng Occitan [oc] Trở lại Tiếng Occitan

Thể loại: sostantivo femminile Đăng ký theo dõi sostantivo femminile phát âm

4 từ được đánh dấu là "sostantivo femminile". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần