Tiếng Ojibwa Từ điển phát âm: Từ liên quan đến s/he swims

Ngôn ngữ: Tiếng Ojibwa [oj] Trở lại Tiếng Ojibwa

Thể loại: s/he swims Đăng ký theo dõi s/he swims phát âm

1 từ được đánh dấu là "s/he swims". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần