Hướng dẫn phát âm Tiếng Papiamento - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Papiamento [Papiamentu] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Papiamento

  • Số người nói: 330.000
  • Số người nói trên Forvo: 62
  • Từ đã phát âm: 96
  • Từ đang chờ phát âm: 819