Tiếng Papiamento Từ điển phát âm: Từ liên quan đến December (từ desèmber đến desèmber)

Ngôn ngữ: Tiếng Papiamento [pap] Trở lại Tiếng Papiamento

Thể loại: December Đăng ký theo dõi December phát âm

1 từ được đánh dấu là "December". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần