Tiếng Papiamento Từ điển phát âm: Từ liên quan đến month (từ Aprel đến yüni)

Ngôn ngữ: Tiếng Papiamento [pap] Trở lại Tiếng Papiamento

Thể loại: month Đăng ký theo dõi month phát âm