Tiếng Papiamento Từ điển phát âm: Từ liên quan đến pilipino

Ngôn ngữ: Tiếng Papiamento [pap] Trở lại Tiếng Papiamento

Thể loại: pilipino Đăng ký theo dõi pilipino phát âm

1 từ được đánh dấu là "pilipino". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần