Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan [Polski]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Lan

  • Số người nói: 50.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.098
  • Từ đã phát âm: 83.032
  • Từ đang chờ phát âm: 14.052
  • Tiếng Ba Lan