Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan [Polski]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Lan

  • Số người nói: 50.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 5.181
  • Từ đã phát âm: 88.833
  • Từ đang chờ phát âm: 8.598
  • Tiếng Ba Lan Ảnh của Aitor Garcia Viñas