Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Lan

[Polski]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Lan

  • Số người nói: 50.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 6.323
  • Từ đã phát âm: 107.130
  • Từ đang chờ phát âm: 501
  • Tiếng Ba Lan Ảnh của Aitor Garcia Viñas