Hướng dẫn phát âm Tiếng Ba Lan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan [Polski] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ba Lan

  • Số người nói: 50.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 4.945
  • Từ đã phát âm: 66.270
  • Từ đang chờ phát âm: 36.878
Tiếng Ba Lan

Ảnh của hsivonen