Tiếng Ba Lan Từ điển phát âm: Từ liên quan đến förnamn

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan [pl] Trở lại Tiếng Ba Lan

Thể loại: förnamn Đăng ký theo dõi förnamn phát âm