Hướng dẫn phát âm Tiếng Palenquero - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Palenquero [Palenquero] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Palenquero

  • Số người nói: 3.500
  • Số người nói trên Forvo: 4
  • Từ đã phát âm: 1
  • Từ đang chờ phát âm: 109

Phát âm hàng đầu Thêm từ