Hướng dẫn phát âm Tiếng Bồ Đào Nha - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [Português] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 19.638
  • Từ đã phát âm: 115.386
  • Từ đang chờ phát âm: 3
Tiếng Bồ Đào Nha

Ảnh của senioscopia

Từ mới để phát âm Đăng ký