Hướng dẫn phát âm Tiếng Bồ Đào Nha - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [Português] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 18.461
  • Từ đã phát âm: 114.804
  • Từ đang chờ phát âm: 5
Tiếng Bồ Đào Nha

Ảnh của senioscopia