Hướng dẫn phát âm Tiếng Bồ Đào Nha - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [Português] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 19.131
  • Từ đã phát âm: 115.150
  • Từ đang chờ phát âm: 6
Tiếng Bồ Đào Nha

Ảnh của senioscopia