Hướng dẫn phát âm Tiếng Bồ Đào Nha

[Português]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 21.814
  • Từ đã phát âm: 118.984
  • Từ đang chờ phát âm: 2.977
  • Tiếng Bồ Đào Nha Ảnh của Justin Vidamo