Hướng dẫn phát âm Tiếng Bồ Đào Nha - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [Português] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 18.271
  • Từ đã phát âm: 114.713
  • Từ đang chờ phát âm: 2
Tiếng Bồ Đào Nha

Ảnh của senioscopia

Từ mới để phát âm Đăng ký