Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [Português]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 20.411
  • Từ đã phát âm: 116.401
  • Từ đang chờ phát âm: 0
  • Tiếng Bồ Đào Nha Ảnh của Justin Vidamo