Hướng dẫn phát âm Tiếng Bồ Đào Nha

[Português]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 25.858
  • Từ đã phát âm: 125.759
  • Từ đang chờ phát âm: 1.302
  • Tiếng Bồ Đào Nha Ảnh của Justin Vidamo
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả