Hướng dẫn phát âm Tiếng Bồ Đào Nha

[Português]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Bồ Đào Nha

  • Số người nói: 230.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 26.454
  • Từ đã phát âm: 127.161
  • Từ đang chờ phát âm: 30
  • Tiếng Bồ Đào Nha Ảnh của Justin Vidamo