Tiếng Bồ Đào Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjetivo (từ velho đến bem-sucedido)

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [pt] Trở lại Tiếng Bồ Đào Nha

Thể loại: adjetivo Đăng ký theo dõi adjetivo phát âm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp