Tiếng Bồ Đào Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adverbs (từ propriamente đến rapidamente)

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [pt] Trở lại Tiếng Bồ Đào Nha

Thể loại: adverbs Đăng ký theo dõi adverbs phát âm