Tiếng Bồ Đào Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến nome proprio di persona (từ Fabrizio đến Isabella)

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [pt] Trở lại Tiếng Bồ Đào Nha

Thể loại: nome proprio di persona Đăng ký theo dõi nome proprio di persona phát âm

1 2 3 4 5 Tiếp