Tiếng Bồ Đào Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến substantivo feminino (từ descafeinização đến desatestação)

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [pt] Trở lại Tiếng Bồ Đào Nha

Thể loại: substantivo feminino Đăng ký theo dõi substantivo feminino phát âm