Tiếng Bồ Đào Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến termos médicos (từ rádico đến radiocubital)

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [pt] Trở lại Tiếng Bồ Đào Nha

Thể loại: termos médicos Đăng ký theo dõi termos médicos phát âm