Tiếng Bồ Đào Nha Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Tropical fruits (từ abiu-do-cerrado đến mamão-do-mato)

Ngôn ngữ: Tiếng Bồ Đào Nha [pt] Trở lại Tiếng Bồ Đào Nha

Thể loại: Tropical fruits Đăng ký theo dõi Tropical fruits phát âm