Ngôn ngữ: Tiếng Romania [Română]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Romania

  • Số người nói: 24.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.290
  • Từ đã phát âm: 22.232
  • Từ đang chờ phát âm: 21
  • Tiếng Romania Ảnh của Camil Ghircoias