Hướng dẫn phát âm Tiếng Romania - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Romania [Română] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Romania

  • Số người nói: 24.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.185
  • Từ đã phát âm: 21.914
  • Từ đang chờ phát âm: 8
Tiếng Romania

Ảnh của camilg