Hướng dẫn phát âm Tiếng Romania - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Romania [Română] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Romania

  • Số người nói: 24.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.241
  • Từ đã phát âm: 22.016
  • Từ đang chờ phát âm: 4
Tiếng Romania

Ảnh của camilg