Tiếng Romania Từ điển phát âm: Từ liên quan đến animals (từ câine đến boi)

Ngôn ngữ: Tiếng Romania [ro] Trở lại Tiếng Romania

Thể loại: animals Đăng ký theo dõi animals phát âm