Tiếng Romania Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Counties of Romania (từ Olt đến Covasna)

Ngôn ngữ: Tiếng Romania [ro] Trở lại Tiếng Romania

Thể loại: Counties of Romania Đăng ký theo dõi Counties of Romania phát âm