Tiếng Romania Từ điển phát âm: Từ liên quan đến expresii

Ngôn ngữ: Tiếng Romania [ro] Trở lại Tiếng Romania

Thể loại: expresii Đăng ký theo dõi expresii phát âm