Tiếng Romania Từ điển phát âm: Từ liên quan đến förnamn (từ Natalia đến Olivia)

Ngôn ngữ: Tiếng Romania [ro] Trở lại Tiếng Romania

Thể loại: förnamn Đăng ký theo dõi förnamn phát âm