Tiếng Romania Từ điển phát âm: Từ liên quan đến singular (từ delignificare đến motiv)

Ngôn ngữ: Tiếng Romania [ro] Trở lại Tiếng Romania

Thể loại: singular Đăng ký theo dõi singular phát âm