Ngôn ngữ: Tiếng Romania [ro]

Trở lại Tiếng Romania

Thể loại: verbs in Romanian

Đăng ký theo dõi verbs in Romanian phát âm