Ngôn ngữ: Tiếng Nga [Русский]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nga

  • Số người nói: 285.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 22.317
  • Từ đã phát âm: 215.893
  • Từ đang chờ phát âm: 24
  • Tiếng Nga Ảnh của Alexey Yuzhakov

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả