Hướng dẫn phát âm Tiếng Nga

[Русский]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nga

  • Số người nói: 285.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 27.243
  • Từ đã phát âm: 246.457
  • Từ đang chờ phát âm: 6
  • Tiếng Nga Ảnh của Alexey Yuzhakov