Ngôn ngữ: Tiếng Nga [Русский]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nga

  • Số người nói: 285.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 22.033
  • Từ đã phát âm: 213.592
  • Từ đang chờ phát âm: 47
  • Tiếng Nga

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả

Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả