Ngôn ngữ: Tiếng Sakha [Саха тыла]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sakha

  • Số người nói: 363.000
  • Số người nói trên Forvo: 9
  • Từ đã phát âm: 104
  • Từ đang chờ phát âm: 122
  • Tiếng Sakha Ảnh của Yakutia Travel