Tiếng Sardinia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến color

Ngôn ngữ: Tiếng Sardinia [sc] Trở lại Tiếng Sardinia

Thể loại: color Đăng ký theo dõi color phát âm

6 từ được đánh dấu là "color". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần