Ngôn ngữ: Tiếng Sicilia [Sicilianu]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sicilia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 39
  • Từ đã phát âm: 1.833
  • Từ đang chờ phát âm: 1.021