Hướng dẫn phát âm Tiếng Sicilia

[Sicilianu]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sicilia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 40
  • Từ đã phát âm: 1.783
  • Từ đang chờ phát âm: 1.089
  • Tiếng Sicilia Ảnh của Scott Wylie