Hướng dẫn phát âm Tiếng Sicilia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Sicilia [Sicilianu] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Sicilia

  • Số người nói: 8.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 38
  • Từ đã phát âm: 1.738
  • Từ đang chờ phát âm: 1.112