Hướng dẫn phát âm Tiếng Slovakia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Slovakia [Slovenčina] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Slovakia

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 491
  • Từ đã phát âm: 9.000
  • Từ đang chờ phát âm: 14
Tiếng Slovakia

Ảnh của Soylentgreen23