Hướng dẫn phát âm Tiếng Slovakia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Slovakia [Slovenčina] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Slovakia

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 487
  • Từ đã phát âm: 8.996
  • Từ đang chờ phát âm: 13
Tiếng Slovakia

Ảnh của Soylentgreen23