Hướng dẫn phát âm Tiếng Slovakia

[Slovenčina]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Slovakia

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 557
  • Từ đã phát âm: 9.501
  • Từ đang chờ phát âm: 284
  • Tiếng Slovakia Ảnh của Joseph Bautista