Hướng dẫn phát âm Tiếng Slovakia - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Slovakia [Slovenčina] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Slovakia

  • Số người nói: 6.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 458
  • Từ đã phát âm: 8.977
  • Từ đang chờ phát âm: 0
Tiếng Slovakia

Ảnh của Soylentgreen23

Từ mới để phát âm Đăng ký

Không có từ nào trong danh sách này.
Thêm những từ bạn muốn biết cách phát âm