Tiếng Slovakia Từ điển phát âm: Từ liên quan đến geology

Ngôn ngữ: Tiếng Slovakia [sk] Trở lại Tiếng Slovakia

Thể loại: geology Đăng ký theo dõi geology phát âm